در حال بارگذاری
Loading...

شعر بینهایت زیبای استاد گرانقدر جناب فاضل نظری عزیز

668
خط خودکاری لطفعلی خانی هرکسی دردل من جای خودش را دارد/جانشین تو دراین سینه خداوند نشد
دیدگاه‌ها