در حال بارگذاری
Loading...
تعزیه قودجان خوانسار (39 ویدیو)
39 / 36
غلام ترک امیر صفری قسمت دوم تعزیه علی اکبر(ع) قودجان 95

غلام ترک امیر صفری قسمت دوم تعزیه علی اکبر(ع) قودجان 95

243
غلام ترک بسیار زیبای امیر صفری قسمت 3-2 در تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) 1395 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی
دیدگاه‌ها