در حال بارگذاری
Loading...

شام غریبان دماوند

166
دسته شام غریبان از مسجد جامع دماوند حرکت می کند و با عبور از چهار محل، عزاداری شام غزیبان را به جای می آورند.
دیدگاه‌ها