در حال بارگذاری
Loading...

سلیمان محمدی دبیر اجرایی دوسالانه چاپ دستی

56
چاپ دستی چند سالی است که دیگر مورد توجه فضاهای هنری نیست و گالری 26 با این رویداد قصد بیدار کردن این جامعه را دارد
دیدگاه‌ها