در حال بارگذاری
Loading...
سخنرانی های TED (20 ویدیو)
20 / 15
از ویدئو استفاده کنیم تا آموزش را دوباره اختراع کنیم.

از ویدئو استفاده کنیم تا آموزش را دوباره اختراع کنیم.

274
سلمان خان راجع به چگونگی و چرایی تاسیس آکادمی خان صحبت می کند که یک مجموعه از ویدئوهای آموزشی ست که به دقت ساخته شده اند و ریاضی و امروزه بقیه درسها را هم ارائه می دهند. او قدرت تمرین کردن همراه با تعامل را نشان می دهد و از معلمان می خواهد که کلاسهای درس سنتی را زیر و رو کنند.
دیدگاه‌ها