در حال بارگذاری
Loading...

بسیار مهم « هرکی دید اضافه کنه صواب داره»

367
خعلیییببب مهم پرش التماس دعااا داره دل پدرش رو نشکونید به حرمت اسمش و امام رضا که شده هر چقدر میتونی برای سلامتی این بچه صوات بفرستید طفل بی گناهه
دیدگاه‌ها