در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 16
تفسیر شعر ما ز بالاییم و بالا میرویم

تفسیر شعر ما ز بالاییم و بالا میرویم

671
هستی محض، همه جا حضور فعال دارد هستی محض «بُعد و جهت و اینجا و آنجا» ندارد، بلکه همه جا هست. تفسیر «ما ز بالاییم و بالا میرویم» را هم اکنون گوش کنید وببینید