در حال بارگذاری
Loading...

آنوس شعبده بازی سعید فتحی روشن

828
کلیپ شعبده بازی 09121126152 و 09368355454 ( The Magic Man ) Iranian Magician Many thanks for your warm support and friendship : Guy Bavli Max Maven Behrooz Karimi Pristo and Michael Ammar. شعبده بازان معروف : هاری هودینی ، دیوید کاپر فیلد ، وال والینتو ، دیوید بلین ، کریس انجل ، بهروز کریمی ( پریستو ) و . . . Famous magicians : Harry Houdini , David Copperfield ,Val Valinto , David Blaine , Criss Angel , Behrooz Karimi ( Pristo Magic ) and . . .
دیدگاه‌ها