در حال بارگذاری
Loading...

آشنایی با شغل مسئول مالی و اداری؛ مجید لطفی

192
در این ویدئو کوتاه با سمت و شرح وظایف مسئول مالی و اداری در یک شرکت اینترنتی آشنا می شویم. مجید لطفی، مدیر و مسئول مالی و اداری ایسام، از زبان خود شغلش را توصیف میکند.
دیدگاه‌ها