در حال بارگذاری
Loading...

پرتال منابع انسانی در شیرپوینت

306
این فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال منابع انسانی در پژوهشگاه تامین اجتماعی را نمایش می دهد که در سال ۱۳۸۴ توسط راهکار خلاق و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۳ پیاده سازی شده است.
دیدگاه‌ها