در حال بارگذاری
Loading...
تریلر بازی (11 ویدیو)
11 / 1
تریلر بازی استراتژی و جداب Offworld Trading Company

تریلر بازی استراتژی و جداب Offworld Trading Company

147
در این بازی از نبرد و نزاع خبری نیست فقط تجارت آزاد است و سبک رقابت کاپیتالیستی که نشان می دهد چطور با کوتاه شدن دست قانون و دولت از بازار ، رقابتی بیرحمانه شکل می گیرد. وظیفه گیمر در هر مرحله ، فروش و تولید مازاد است. ابزار موجود ، سهام و قیمت کالاست. //////// نقد و بررسی کامل این بازی را از وب سایت ITradar.ir دنبال کنید
دیدگاه‌ها