در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 11
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

322
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن یعنی افق معنویت باز است و صبح دمیده است و ساقی غفلت نکن و چون این فرصت غنیمت است و چه بسا این فرصت از دست برود