در حال بارگذاری
Loading...

درس بزرگی که درباره بدنمان باید بیاموزیم

2,201
کاهش وزن با برنامه غذایی سالم و ورزش اتفاق بسیار خوبی است. اما همیشه در عکس های قبل و بعد افرادی را با ظاهری عالی می بینیم. در بعضی موارد و زمانی که فرد مقدار بسیار زیادی وزن کم می کند شاید دقیقا همین اتفاق رخ ندهد. متاسفانه با کاهش وزن مخصوصا کاهش وزن خیلی زیاد پوست همیشه حالت عادی خود را حفظ نمی کند. نمونه این موضوع جان دیوید گاد است که به تازگی حدود 75 کیلو وزن کم کرده. او در حال حاضر بدنی عضلا
دیدگاه‌ها