در حال بارگذاری
Loading...

اتاق بررسی - بررسی گل

56
در وقت سوم بازی دو تیم بلوجکتس و لایتنینگ، داوران به بررسی ضربه باردون سد پرداختند و متوجه شدند که ضربه از خط عبور نکرده است.
دیدگاه‌ها