در حال بارگذاری
Loading...

پروژه Soli 2 گوگل

193
گوگل در پروژه Soli 2 در تلاش برای گنجادن سنسورهای بیشتر در دستگاه های پوشیدنی و اینترنت اشیا است که از رادار برای دنبال و تفسیر کردن فرمان های حرکتی استفاده کند
دیدگاه‌ها