در حال بارگذاری
Loading...

نوبخت: اقتصاد مقاومتی بحث جدیدی برای ما نیست!

165
نوبخت: اقتصاد مقاومتی همان کتاب امنیت ملی و نظام های اقتصادی دکتر روحانی است و بحث جدیدی برای ما نیست!
دیدگاه‌ها
  1. فکر کنم نوبخت اقتصاد مقاومتی رو با اقتصاد ربوی نئوکنزی اشتباه گرفته برجام هم دیدیم آقای نوبخت هسته ای رفت و تحریم ها ماند