در حال بارگذاری
Loading...

اعدام اولین شاهزادۀ سعودی به خاطر این ویدیو

1,422
برای نخستین بار در تاریخِ خاندان آل سعود، یک شاهزادۀ قاتل، به قصاص محکوم و اعدام شد. http://fa.alalam.ir