در حال بارگذاری
Loading...
جواب به مستند امیراباد چرا (8 ویدیو)
8 / 6
منطقه آزاد امیراباد.قاتل میانکاله.پس از ظل السلطان

منطقه آزاد امیراباد.قاتل میانکاله.پس از ظل السلطان

408
مسئولین شرق استانی مازندران در رقابت با بندر عمیق و صد ساله نوشهر در غرب مازندران،بدون هیچ کار کارشناسی در کنار تالاب میانکاله بندر کمعمق امیراباد را در انتهای جریان آب خزر و محل رسوبگذاری اصلی خزر،تاسیس کردند.اکنون با لایروبی همیشگی و قطع جریان پشت اسکله،میانکاله پس از ضربه ظل السلطان قجر شاهد مرگ تدریجی است.رفرانس دانشگاهی در آخر فیلم موجود است.تا سال۹۴هیچ تحقیق علمی ردکننده این مطلب وجود ندارد.
دیدگاه‌ها