در حال بارگذاری
Loading...

اعتراض شدید حمید رسایی نسبت به آلودگی هوا

626
در اعتراض به این که برخی نمایندگان در دفتر کار خود تصفیه هوا گذاشته اند ، پس مردم چه کنند ؟ آلودگی اصلا تقصیره ما ، شما چه کار می کنید
دیدگاه‌ها