در حال بارگذاری
Loading...
حسابداری (5 ویدیو)
5 / 4
حساب تفصیلی شناور

حساب تفصیلی شناور

268
تعریف کدینگ تفصیلی در نرم افزار حسابداری بامداد بصورت تفصیلی شناور یا تفصیلی یونیک می باشد. این قابلیت مزایای بسیار زیاد در زمان گزارشگیری برای شما ایجاد می کند
دیدگاه‌ها