در حال بارگذاری
Loading...

معرفی raspberry pi 2 و کاربرد آن در فناوری ویپ VoIP

1,059
آشنایی با یک از کوچکترین کامپیوترهای جهان به نام رزبری پی آی 2 و نحوه استفاده از آن به عنوان مرکز تلفن ویپ VoIP (استریسک و FreePBX)
دیدگاه‌ها