در حال بارگذاری
Loading...

گنهکار بغدادی

296
مردی بود از اهالی بغداد . اواخر عمرش یه نگاهی به کارنامه ی اعمالش انداخت . دید جز نافرمانی خدا ، جز گناه و جز بی آبرویی چیزی برا خودش جمع نکرده . اطرافیانش رو صدا زد ، گفت : ای مردم ، من دارم میمیرم اگه یه روز من مُردم ؛ من رو ببرید نجف آقا امیر المومنین خاکم کنید . آخه شنیدم ، ارواح مومنین رو میبرن نجف . من رو ببرید اونجا ، بلکه خدا به حرمت آقا امیرالمومنین ، از گناه های من روسیاه بگذره .
دیدگاه‌ها