در حال بارگذاری
Loading...

تولید غذای بیشتر با آب کمتر ( قسمت سیزدهم )

255
با این تجربه دو هدف مورد نظر است - آیا میتوان ضمن حفظ تولید مطلوب سبزیجات را با 90 درصد صرفه جویی در مصرف اب پرورش داد؟ - آیا میتوان تلقیح ریشه با قارچ میکوریزا را جایگزین مصرف کودهای شیمیائی نمود؟
دیدگاه‌ها