در حال بارگذاری
Loading...

بیماری فتخ و درمان دیسک کمر

1,374
فتخ به جابجایی اعضای بدن از جایگاه طبیعی خود گفته می شود .که ممکن است در هر جایی از بدن ایجاد شود .فتخ دیسک براثر پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای ایجاد می شود
دیدگاه‌ها