در حال بارگذاری
Loading...
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (3 ویدیو)
3 / 3
كارگاه رویكردی در تدوین روش شناسی علم -دكتر ایمان-بخش1

كارگاه رویكردی در تدوین روش شناسی علم -دكتر ایمان-بخش1

247
کارگاه رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)؛ توسط: دكتر محمدتقی ایمان ؛ استاد دانشگاه شیراز این فیلم 3 بخش دیگر دارد. برای دریافت آن از طریق سایت زیر بامسئول سایت پژوهشگاه تماس حاصل نمایید فایل صوتی این كارگاه نیز در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه موجود است. http://www.rihu.ac.ir
دیدگاه‌ها