در حال بارگذاری
Loading...

امضاء تفاهم نامه شركت ملی صنایع پتروشیمی با پژوهشگاه

39
تفاهم نامه همكاری بین پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملی صنایع پتروشیمی روز دوشنبه چهارم بهمن ماه به امضاء رسید. http://www.ripi.ir/index.php/newss/82-setad/1784-ripi-95-11-04-04
دیدگاه‌ها