در حال بارگذاری
Loading...
فروش (6 ویدیو)
6 / 2
تعریف مجریان فروش متنوع

تعریف مجریان فروش متنوع

186
در سیستم فروش بامداد می توانید مجریان فروش شامل بازاریاب، ویزیتور، راننده، مسئول فروش و مامور وصول تعریف کنید و برای هریک روش پرداخت مشخص نمایید.
دیدگاه‌ها