در حال بارگذاری
Loading...

تعریف مجریان فروش متنوع

124
در سیستم فروش بامداد می توانید مجریان فروش شامل بازاریاب، ویزیتور، راننده، مسئول فروش و مامور وصول تعریف کنید و برای هریک روش پرداخت مشخص نمایید.
دیدگاه‌ها