در حال بارگذاری
Loading...

تصفیه هوای گردن آویز(تصفیه یونی شارژشونده)

2,033
حذف ریزگرد و دود سیگار و بوی دستشویی و دخانیات و گازمونوکسید کربن و بنزن و ویروس آنفولانزا از 2 متر اطراف شما (تا 35 ساعت برای هربار شارز)
دیدگاه‌ها