در حال بارگذاری
Loading...

«تغییردر ساعت شروع مدارس» وتوزیع تعطیلات در سال تحصیلی

131
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: 2 موضوع «تغییر در ساعت شروع مدارس» و «توزیع تعطیلات در طول سال تحصیلی» از پیشنهادات کارگروه برای رفع یا کاهش آلودگی هوا در فصل زمستان است.
دیدگاه‌ها