در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 6
جلوه ای کرد رخش دید ملک

جلوه ای کرد رخش دید ملک

441
در واقع مقام هویت یک شخص در رخش که صورتش می باشد، متجلی است. حق تعالی حُسن مطلق است این حُسن مطلق، زیبایی مطلق نیز هست این زیبایی مطلق، مادامی که مطلق است، قابل درک نیست؛ باید تجلی کند. تجلی در یک وجه است. «وجه الله الاعظم» یعنی همه چیز حق آشکار می شود.