در حال بارگذاری
Loading...

سرودضدآمریکایی میثم مطیعی در نیمه شعبان

634
به خون شهیدا که ما مرد رزمیم بگو تا بدونن نه سازش نه تسلیم مثل همیشه باز می گیم مرگ بر آمریکا زیر بار زور نمی ریم مرگ بر آمریکا ما حقمونو می گیریم مرگ بر آمریکا آخرین بت شکن، العجل یابن زهرا حجت بن الحسن، العجل یابن زهرا
دیدگاه‌ها