در حال بارگذاری
Loading...

استفاده از الکتروکاردیوگرام (ECG)

2,396
در این ویدیوی آموزشی با نحوه صحیح قرار دادن لیدهای الکتروکاردیوگرام (ECG) آشنا خواهید شد.
دیدگاه‌ها