در حال بارگذاری
Loading...

رادیو و مرحوم محمد علی اینانلو

1,204
اولین بار در آبانماه سال 1349 وارد رادیو شد و در میدان ارک به کار آرشیو مشغول بود که بعدها پس از تست صدا توسط اسدالله پیمان بعنوان گوینده انتخاب شد.
دیدگاه‌ها