در حال بارگذاری
Loading...

بازاریابی شبکه های اجتماعی

541
بازاریابی اینترنتی از روش های نوین جذب مشتری است که در شاخه های مختلفی دیده می شود. یکی از این روش ها، بازاریابی شبکه های اجتماعی است، که با فعالیت در شبکه های اجتماعی به سود آوری در تجارت سبب می شود.
دیدگاه‌ها