در حال بارگذاری
Loading...

آشپزی سالاد انگور آذربایجان Üzüm salatı

454
http://www.lenzor.com/tabrizlinks منطقه آذربایجان انگورستانهای زیادی دارد و بزرگترین تولید کننده این میوه بهشتی است مثل اورمیه یا ملکان و مراغه و سولدوز و.. پس سالاد آنهم میتواند بسیار مفید باشد http://tabrizlinks.mihanblog.com/extrapage/carfts_azerbaijan
دیدگاه‌ها