در حال بارگذاری
موقعیت جغرافیایی؟
از ایران هستم خارج از ایران هستم
با تعیین موقعیت جغرافیای خود ، آپارات سرور مناسب تری را برای نمایش انتخاب می کند
Loading...

درس چهارم زبان سوم راهنمایی

779
صدای متن دیالوگ درس برای یادگیری تلفظ کلمات و...
دیدگاه‌ها