در حال بارگذاری
Loading...

دارو را تحریم کرده اند اما رایگان خدمات جاسوسی می دهند

262
عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برنامه گفتگوی ویژه خبری 22:40 شبکه دوم سیما : چرا خارجی ها دارو را تحریم کرده اند اجازه نمی دهند مردم ما به دارو دسترسی پیدا کنند ولی به طور رایگان آمده اند برای ما شبکه اجتماعی درست کرده اند صرفا برای اینکه از ما جاسوسی نمایند . هیچ آدم عاقلی نمی آید بستر ارتباطی مردمش را بر روی شبکه خارجی قرار دهد .
دیدگاه‌ها