در حال بارگذاری
Loading...

فرسودگی ناوگان کمباین برداشت غلات کشور از نگاه خبر20:30

805
براساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر 15050 دستگاه کمباین در کشور وجود دارد و بر اساس گزارشات مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 51 درصد از این تعداد دارای عمر بیش از 13 سال بوده و فرسوده می باشند. خبر بیست و سی تاریخ 30 تیرماه 95 استان زنجان را از این حیث مد نظر قرار داده است.
دیدگاه‌ها