در حال بارگذاری
Loading...

کتاب صوتی حتما لازم نیست با استعداد باشید

432
جان ماکسول در این کتاب صوتی به شما خواهد آموخت که تنها خودمان هستیم که باعث پیشرفت و موفقیت مان در زندگی می شویم. هدف از این کتاب صوتی کم رنگ جلوه دادن ارزش استعداد نیست بلکه در نظر دارد بر کارها و چیزهایی که وابسته به استعداد نیستند تاکید و تمرکز کند.با تهیه ی این فایل صوتی این فرصت را برای خود خلق کنید و در نهایت ناظر صعود خود از قله های موفقیت باشید. این کتاب صوتی را از وب سایت رادیو مثبت تهیه
دیدگاه‌ها