در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه راه پرداخت با امیرشکاری در نمایشگاه کارت و پرداخ

135
دکتر نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی در حاشیه نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه درباره برگزاری رویداد کارت و پرداخت در ایران می گوید.
دیدگاه‌ها