در حال بارگذاری
Loading...

انیمیشن lost Cubert

247
انیمیشن lost Cubert با نمایى از یك فضاى تك بعدى شبیه زهدان شروع می شود که فردى در آن محبوس و دچار روزمرگى است. تصویرى از یك مربع در مربعى دیگر!
دیدگاه‌ها