در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 7
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

228
هر گوینده ای سخنش نشیب و فراز دارد. خصلت سخن نشیب و فراز داشتن است هیچ کس نیست که همیشه یکنواخت باشد. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، غزل عرشی و عمیق