در حال بارگذاری
Loading...
جیتکس ۲۰۱۶ (19 ویدیو)
19 / 15
نگاهی به سالن حاکمیت دوبی در جیتکس ۲۰۱۶

نگاهی به سالن حاکمیت دوبی در جیتکس ۲۰۱۶

189
حاکمیت امارات و دوبی و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در یک سالن بزرگ نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۶ حضور داشتند. در این ویدیو نگاهی انداخته ایم به حضور دولتی ها در جیتکس.
دیدگاه‌ها