در حال بارگذاری
Loading...

عادل فردوسی پور در مراسم رونمایی از کتب دکتر روشندل

409
دکتر عادل فردوسی پور در مراسم کتب رسانه ای دکتر روشندل دانشیار مدیریت رسانه دانشگاه تهران چند کلمه ای برای حضار صحبت کرد. فیلم از افشین امیدی
دیدگاه‌ها