در حال بارگذاری
Loading...

شیعه واقعی امام صادق(ع)

281
سهل بن حسن خراسانی که یکی از محبین امام صادق(ع) است از آن حضرت میپرسد چرا قیام نمیکنید
دیدگاه‌ها