در حال بارگذاری
Loading...

روشن شدن پس سوز میگ 31 در هنگام برخاست

356
به قسمت دانشنامه سایت هوافضای جوان سربزنید : javanhavafaza.ir
دیدگاه‌ها