در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 13
برنامه معرفت ششم اسفندماه 1395

برنامه معرفت ششم اسفندماه 1395

521
مردم فکر می کنند، وقتی که انسان می میرد و تبدیل به خاک می شود، یعنی معدوم شده است. درحالی که این تحول است. فرق بین تحول و معدوم شدن بسیار زیاد است.