در حال بارگذاری
Loading...

تاثیر شنوایی و پردازش صدا برعملکرد تحصیلی دانش آموزان.

235
دانش آموزی ممکن است علارغم نداشتن مشکل شنوایی در پردازش صدا دچار مشکل باشد اگر این اختلال به موقع شناخته نشود هم خود دانش آموز هم خانواده و هم مدرسه را درگیر خواهدکرد. تلفن مرکز 84012345 ، پیامک: 02184012000 سایت www.atiehclinic.com
دیدگاه‌ها