در حال بارگذاری
Loading...
دکتر ذاکر نایک (17 ویدیو)
17 / 9
پاسخ به شبهه ای در مورد اولین آیۀ قرآن توسط ذاکر نایک

پاسخ به شبهه ای در مورد اولین آیۀ قرآن توسط ذاکر نایک

598
زیر نویس شده به فارسی توسط کانال رهروان اسلام
دیدگاه‌ها