در حال بارگذاری
Loading...

استفاده از خوشنویسی خطاطان ایران در تبع قرآن | 96/01/21

33
یکی از راهکارهای مبارزه با تبلیغات گسترده ایران هراسی و تکفیری ها، کارهای فرهنگی است. استفاده از شخصیت ها و خطاطان قوی ایرانی در کتابت قرآن، علاوه بر تجلیل این بزرگان و مفاخر خط و دینی، هم تولید داخل را تقویت می کند و هم علاقه ی ایرانیان به قرآن را به همگان نشان می دهد.
دیدگاه‌ها